Zwolnienie z pracy w aktach osobowych pracownika

Procedura związana ze zwolnieniem pracownika powinna zostać przeprowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, aby nie naruszyć praw zarówno pracodawcy jak również pracownika.

Jedną z istotnych czynności jest przygotowanie odpowiedniej dokumentacji towarzyszącej zakończeniu stosunku pracy. Warto zaznaczyć, że pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia akt osobowych pracowników z podziałem na:

Część A – dokumenty z zakresu ubiegania się o pracę,

Część B – dokumenty z zakresu przebiegu zatrudnienia,

Część C – dokumenty z zakresu ustania zatrudnienia,

Część D – dokumenty z zakresu kar porządkowych.

Dzisiaj swoją uwagę skoncentrujemy na części C, czyli związanej z ustaniem zatrudnienia. Powinny się tam znaleźć takie dokumenty jak m.in. oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę, świadectwo pracy (kopia), korespondencja związana ze zwolnieniem lub związana z ustaniem zatrudnienia na linii pracodawca – pracownik.

Warto zwrócić uwagę na to, że pracodawca zobowiązany jest do rozliczenia pracownika oraz wypłacenia mu należnego wynagrodzenia uwzględniając wszystkie przysługujące dodatki. Zwolnienie z pracy zobowiązuje również do wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

Zatrudnienie osoby na emeryturze – sprawdź kolejny artykuł!