Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zajmujemy się dopełnieniem wszelkich formalności związanych z ubezpieczeniem społecznym przedsiębiorców oraz osób przez nich zatrudnianych.

Oferujemy:
– zgłaszanie do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, pracowników oraz zleceniobiorców,
– opracowywanie i przekazywanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych formularzy ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RZA, ZUS RSA,
– sporządzanie raportów rocznych ZUS RMUA,
– przygotowywanie i wysyłanie do ZUS akt odnoszących się do wypłaty świadczeń z zakresu ubezpieczenia chorobowego,
– przygotowywanie i przesyłanie do ZUS danych o przychodach przedsiębiorców i osób zatrudnionych,
– przygotowywanie i przesyłanie do ZUS prośby o wydanie zaświadczenia dotyczącego niezalegania w składkach na rzecz ubezpieczeń społecznych,
– przygotowywanie i przesyłanie do ZUS informacji, mających na celu ustalenie składki na ubezpieczenia wypadkowe ZUS IWA,
– reprezentację oraz prowadzenie bieżącej korespondencji z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
– prowadzenie sprawozdawczości dla PFRON i ZUS.