ZUS od przychodów

Naczelnym zadaniem systemu opłacania składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w wysokości uzależnionej od osiągniętych przychodów jest ułatwienie prowadzenia działalności tym przedsiębiorcom, którzy nie celują w ogromne zarobki i są małymi jednostkami gospodarczymi. Niewielkie działalności również mogą być dochodowe, jednak czasami może pojawić się obawa o to, czy wysokie składki nie wpłyną negatywnie na możliwości finansowe firmy. Rozwiązanie procentowe może być sporym wsparciem dla właścicieli przedsiębiorstw, dlatego wiele osób bardzo cieszy się z jego wdrożenia.

Regulacje prawne nakładają jednak na właścicieli firm szereg ograniczeń, jeśli chodzi o przywilej korzystania z procentowego naliczania składek ZUS. Przede wszystkim, aby być przedsiębiorcom działającym na niewielką skalę, trzeba zmieścić się w ustalonym odgórnie limicie zarobków. Oprócz tego obowiązują także zasady pod względem długości wnoszenia wpłat w obliczanej z uwzględnieniem przychodu wartości. Istnieją też dodatkowe przepisy, które całkowicie uniemożliwiają ten sposób rozliczenia się z ZUS.