Zmiany w prowadzeniu akt osobowych od 2019 r.

Przepisy, które miały wejść w życie 1 stycznia 2019 roku, miały wprowadzić zmianę, która polega na tym, iż akta osobowe będą składały się z 4 części (dotychczas obowiązywały 3 części). Prócz tego miał zmianie ulec również okres przechowywania akt pracowniczych. Niestety termin wejścia w życie tych przepisów został przesunięty i póki co nie jest znajoma data ich wdrożenia.

Zmiany te będą wymagały także zmian w rozporządzeniach dotyczących dokumentacji prowadzonych przez pracodawców w zakresie nawiązanych stosunków pracy, jak również sposobu prowadzenia akt osobowych pracowników.

Jak zapewne Państwo wiedzą – akta osobowe stanowią podstawową część dokumentacji pracowniczej, gdyż są w niej gromadzone oświadczenia oraz dokumenty, których zadaniem jest odzwierciedlenie przebiegu zatrudnienia pracowników.

Planowane rozporządzenie zakłada podzielenie akt osobowych z 3 na 4 części, które kolejno obejmować będą:
– część A: dokumenty związane z ubieganiem się o pracę,
– część B: dokumenty związane z zatrudnieniem oraz jego przebiegiem,
– część C: dokumenty dotyczące ponoszenia przez pracownika odpowiedzialności porządkowej, bądź odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach,
– część D: dokumenty związane z ustaniem stosunku pracy.

W razie pytań odnośnie planowanych zmian, zapraszamy do kontaktu!