Zerwanie umowy o pracę – czy można się od tego odwołać?

Czasami zdarza się, że stosunek pracy pomiędzy pracownikiem, a pracodawcą kończy się w różnym trybie. Pracodawca ma możliwość zwolnienia pracownika oraz automatycznie rozwiązania umowy o pracę, ale równocześnie pracownik ma prawo do podważenia otrzymanego wypowiedzenia. 

Zerwanie umowy o pracę to sytuacja, która może być trudna dla pracownika. Ma on jednak prawo do podważenia wypowiedzenia, jeżeli pracodawca naruszył w tej sytuacji przepisy. Najczęściej popełniane błędy proceduralne to naruszenie terminów wypowiedzenia, niezachowanie formy pisemnej wypowiedzenia lub wypowiedzenie z pominięciem konsultacji ze związkami zawodowymi.

Wadliwe lub nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę może więc zostać podważone i skierowane jako sprawa do sądu. Pracownik ma więc na to możliwość w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem. Niesłusznie zwolniona osoba ma prawo także zażądać powrotu do pracy. Pracownik nie może więc odmówić przyjęcia pracownika z powrotem do pracy, ponieważ stosunek pracy odnawiany jest na mocy wyroku sądu. Poprzednia umowa, jaka zawarta została pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem nadal zostaje w mocy.