Zatrudnienie osoby na emeryturze

Zjawisko podejmowania pracy osób przebywających na emeryturze jest w Polsce częste. Emeryci, którzy osiągnęli wiek emerytalny, a są w stanie jeszcze pracować, mogą kontynuować wykonywanie pracy.
Kontynuacja pracy u tego samego pracodawcy jest możliwa bez zawieszenia prawa do emerytury, jeśli pracownik zwolni się na co najmniej jeden dzień. Aby emeryturę otrzymywać, musi on również udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ze świadectwem pracy oraz wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych.
Pamiętać należy, że przepisy te nie dotyczą osób, które przed osiągnięciem wieku emerytalnego pobierają rentę.

Przepisy nie zabraniają pracownikowi będącemu na emeryturze podjęcia pracy na podstawie umowy na czas określony. Ważne jednak aby zachować odpowiednie przepisy, które stanowią, że po przejściu na emeryturę można podpisać 3 umowy nieprzekraczające okresu zatrudnienia 33 miesięcy.

Każdemu pracownikowi należy się odprawa emerytalno-rentowa. Przyznawana jest jednorazowo:

  • w przypadku przejścia na rentę lub
  • w przypadku rozwiązania stosunku pracy z powodu przejścia na emeryturę.