Zaległy urlop wypoczynkowy

Wolne dni należą się każdej osobie pracującej na podstawie umowy o pracę.
Urlop wypoczynkowy,również ten zaległy musi zostać zaplanowany wraz z pracodawcą na dogodny dla obu stron termin.

Czasami zdarza się, że planowany urlop nie dojdzie do skutku, z przyczyn choroby, urlopu macierzyńskiego, powołania do wojska lub innych.

Pracownik zatrudniony na czas określony lub taki, który otrzyma wypowiedzenie musi wykorzystać dni wolne w okresie wypowiedzenia. Urlopu udziela się na życzenie pracownika.

Zaległy urlop powinien zostać udzielony pracownikowi w terminie do 30 września następnego roku.

W przypadku rozwiązania umowy o pracę, sprawa dotycząca zaległego urlopu wygląda następująco:

  1. pracodawca może udzielić zaległego urlopu do czasu ustania stosunku pracy lub
  2. pracodawca może wypłacić pracownikowi ekwiwalent pieniężny

Nie ma jednak możliwości wypłacenia ekwiwalentu za zaległy urlop, jeśli nie nastąpiło rozwiązanie umowy o pracę.

Pracodawca musi pamiętać, że nieuzasadnione skrócenie przysługującego urlopu lub brak jego udzielenia grozi karą grzywny.