Zakres obowiązków kadrowej

Przedsiębiorcy powierzając sprawy kadrowe swojej firmy kadrowej powinni zwrócić uwagę na zakres obowiązków, które powinna wykonywać. Istotnie warto zaznaczyć, że wielu właścicieli firm sprawy pracowników firmy powierza osobie wykwalifikowanej, która odpowiednio zadba o administrację pracowniczą.

Kadro zobowiązana jest do nadzoru nad zasobami ludzkimi firmy.

Jaki jest zakres obowiązków kadrowej zatrudnionej w spółce?
– prowadzenie akt osobowych wszystkich pracowników zatrudnionych w firmie,
– opracowywanie raportów związanych z zatrudnieniem w firmie,
– organizacja dokumentacji kadrowo-płacowej,
– ewidencja czasu pracy,
– przygotowywanie dokumentacji związanej z zatrudnieniem (umowy, wypowiedzenia, świadectwa pracy),
– planowanie podwyżek,
– obliczanie wynagrodzeń pracowników,
– nadzór nad wykonywaniem badań wstępnych, okresowych i kontrolnych przez pracowników,
– rozliczenia z ZUS, US,
– nadzór nad przeprowadzaniem szkoleń BHP,
– monitorowanie zmian w przepisach prawa pracy.