Wykreślenie z rejestru CEIDG

Zamknięcie firmy i zaprzestanie produkcji czy świadczenia usług oraz zakończenie dokumentacji to jednak nie wszystko – zaprzestając działalności, musisz dokonać kilku ważnych formalności. 

Formularz CEIDG-1 jest wnioskiem o wykreślenie z rejestru CEIDG. Tego samego wniosku używa się podczas rejestracji działalności do jej założenia. Służy on bowiem do zmiany danych oraz zawieszenia lub wznowienia działalności. Przy likwidacji swojej firmy musisz podać datę ostatniego dnia wykonywania działalności – musi ona przypadać w ciągu tygodnia poprzedzającego składanie wniosku. 

Formularz CEIDG możesz złożyć online lub w urzędzie gminy. Wniosek zostanie sprawdzony i jeśli będzie poprawny, zostaniesz wykreślony z CEIDG.

Przy likwidacji działalności powinieneś wykreślić spółkę również z rejestru REGON poprzez złożenie formularza RG-OP. Ponadto jeśli byłeś płatnikiem VAT, musisz złożyć formularz VAT-Z, a jeśli zatrudniasz pracowników – formularz ZUS-ZWUA w celu ich wyrejestrowania. 

Wykreślenie z rejestru CEIDG może nastąpić nie tylko na Twój własny wniosek, ale także w przypadku wystąpienia kilku innych sytuacji. Jeśli orzeczono w stosunku do Ciebie zakaz wykonywania działalności gospodarczej lub utraciłeś do tego uprawnienia, może zapaść decyzja, by wykreślić Cię z CEIDG. Podobnie w przypadku, gdy na stałe zaprzestaniesz wykonywania działalności lub gdy Twoja działalność jest zawieszona i nie złożysz wniosku o jej wznowienia w ciągu 24 miesięcy.