Wydatki które odliczysz bez faktur

Zwykle, aby przedsiębiorca mógł zaliczyć ponoszone przez siebie wydatki do kosztów uzyskania przychodów musi posiadać stosowny dokument stwierdzający fakt powstania tych kosztów. Niektóre wydatki da się jednak udokumentować inną formą – chociażby poprzez potwierdzenie wykonania przelewu. Taką właśnie możliwość przedsiębiorca ma w sytuacji dokonania comiesięcznych opłat z tytułu mediów niezależnie od miejsca prowadzenia firmy, gdzie faktura jest zbędna. 

Analogicznie można postąpić w przypadku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne – wystarczy potwierdzenie przelewu na właściwe konto Zakładu Ubezpieczeń. W wydatkach możemy ująć także benzynę zakupioną na zagranicznej stacji paliwowej. 

To jednak nie wszystko – w kosztach firmowych możemy ująć wydatki związane ze środkami czystości – możemy zrobić to poprzez zwykły fiskalny paragon – będzie on ważny jednak tylko wówczas, gdy na odwrocie zawrzemy dane sprzedającego, wartość zakupu wraz z ceną jednostki, nazwę towaru jak też jego ilość.