Ważne informację o fakturze

Niezbędne informację na fakturze

Wystawiając fakturę, musimy pamiętać także o ważnych informacjach dotyczących dokumentu:

  • Każdą fakturę należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla siebie, a drugi dla Klienta.
  • Fakturę należy wystawić do 15 dnia miesiąca, który następuje po tym, w którym wykonano usługę lub dostarczono nabywcy towar. Jeśli faktury będą wystawiane na początku każdego miesiąca dla wszystkich Klientów, łatwiej będzie monitorować koniec terminów płatności i czasu, w którym należy upominać się o zapłatę. Odstępstwo stanowią faktury dla budowlanki oraz związanych z wydrukiem książek.
  • Jeśli uzgodniono z Klientem elektroniczną formę faktur, można w ten sposób je dostarczyć. W przeciwnym wypadku obowiązuje forma papierowa. Najlepiej wysłać fakturę w pdf w tym pliku Klient nie będzie mógł dokonać żadnych zmian. 
  • Podpis wystawiającego fakturę nie jest wymagany.
  • Termin płatności ustala przedsiębiorca, ale należy pamiętać o dokładnej dacie wskazanej na fakturze np. 24.02.2020.