Usługi dodatkowe

W ramach naszych usług świadczymy szereg usług dodatkowych. Dzięki nim jesteśmy w stanie w pełni dostosować się do potrzeb naszych Klientów.
Oferujemy między innymi:
– prowadzenie teczek osobowych pracowników,
– kompletowanie i przechowywanie dokumentów związanych z absencjami pracowników np. zaświadczeń lekarskich, wniosków o urlopy, zwolnień itd,
– sporządzanie umów dodatkowych takich jak umowa o używaniu telefonu bądź samochodu, umowa o zakazie konkurencji, umowa o odpowiedzialności materialnej itd.
– ustalanie prawa do zasiłków macierzyńskich, odpraw pieniężnych, odszkodowań za skrócony okres wypowiedzenia itp.