Umowa zlecenie a zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą. Kiedy istnieje prawo do zasiłku pracowników zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie?

Prawo do zasiłku przysługuje każdej osobie, która objęta jest ubezpieczeniem chorobowym. Niezależnie od tego, czy podległość pod ubezpieczenie ma charakter dobrowolny czy przymusowy. Wnioskując, osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia również mogą liczyć na zasiłek chorobowy.

Istotne jest tutaj wypełnienie przez zleceniobiorcę odpowiedniego wniosku oraz przekazanie go zleceniodawcy. Po złożeniu wniosku zleceniodawca zobowiązany jest do zarejestrowania zleceniobiorcy w ZUS-ie.

Prawo nabywa się po upływie 90 dni nieprzerwanego okresu ubezpieczenia.

Prawo do zasiłku od pierwszego dnia ubezpieczenia przysługuje:
– absolwentom szkół, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia szkoły,
– osobom, których niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
– ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej dziesięcioletni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
– posłom i senatorom, którzy przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.