Umowa toolingu

Umowa toolingu zakłada porozumienie pomiędzy przedsiębiorcami do wykonania określonych świadczeń dla drugiej strony. W umowie toolingu uczestniczy Wykonawca oraz Zlecająca, przy czym to właśnie ten drugi udostępnia pierwszemu własne środki trwałe na czas określony albo nieokreślony. Dzięki udostępnionym środkom trwałym Wykonawca zrealizuje zlecenie, którego dotyczy umowa toolingu.

Umowa ta nie zakłada przeniesienia własności użyczonych środków trwałych – przez cały czas, w jakim pozostają w użytku Wykonawcy, ich faktycznym i jedynym właścicielem jest Zlecający. W umowie warto określić, która ze stron w czasie użyczenia będzie ponosiła koszty związane z ubezpieczeniem środków trwałych, przeglądami, kontrolami BHP czy np. naprawami eksploatacyjnymi. Umowa toolingu nie jest opodatkowana podatkiem PIT oraz VAT. Umowy toolingu należą do katalogu tzw. “umów nienazwanych”.