Ulga za złe długi

Ulga za złe długi, to możliwość podprawy podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. Do niedawna prawo to przysługiwało jedynie przedsiębiorcy, który był czynnym podatnikiem VAT. Obecnie jest trochę inaczej.

Zostały określone trzy warunki, które muszą być spełnione, aby można było zastosować zmienione przepisy w podatku dochodowym i ryczałcie:

  • Dłużnik nie może być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego, restrukturyzacyjnego na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego.
  • Od daty wystawienia faktury nie może upłynąć 2 lata.
  • Dochody z działalności wierzyciela i dłużnika, którzy są stronami transakcji handlowej, muszą być opodatkowane na terytorium Polski.

UWAGA! Z powodu COVID-19  przedsiębiorcy, którzy uzyskali spadek przychodów w 2020 roku o 50% w stosunku do okresu 2019 roku nie będą zobowiązani do stosowania ulgi na złe długi.

Przeczytaj również: ważne informacje o fakturze