Tag: zerwanie umowy o pracę

Pozorna umowa o pracę

Pozorna umowa o pracę, to taka która ma na celu objęcie pracownika ubezpieczeniem społecznym, a nie umożliwienie mu faktycznego wykonywania…