Tag: wydatek firmowy

Wydatki które odliczysz bez faktur

Zwykle, aby przedsiębiorca mógł zaliczyć ponoszone przez siebie wydatki do kosztów uzyskania przychodów musi posiadać stosowny dokument stwierdzający fakt powstania…