Tag: świadectwo pracy

Co powinno zawierać świadectwo pracy

Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym szczegółowe informacje na temat przebiegu zatrudnienia danego pracownika, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę. Musi…