Tag: sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe to najważniejszy raport jednostki gospodarczej, który sporządza się na koniec każdego roku obrotowego. Obowiązek sporządzania sprawozdania finansowego spoczywa…