Tag: przestój w pracy

Wynagrodzenie za przestój w pracy

Przestoje w pracy nazywa się niezapowiedzianą przerwę w wykonywaniu pracy, która jest spowodowana np. jakąś awarią, czy brakiem narzędzi koniecznych…