Tag: Księga przychodów

Ulga za złe długi

Ulga za złe długi, to możliwość podprawy podatku w przypadku braku zapłaty za fakturę przez wierzyciela. Do niedawna prawo to…

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową, służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej wszelkiego…