Tag: KPiR

Księga przychodów i rozchodów

Księga przychodów i rozchodów jest ewidencją księgową, służącą do ujmowania operacji gospodarczych w formie uproszczonej. Księguje się w niej wszelkiego…