Tag: jpk

JPK, czyli Jednolity Plik Kontrolny

JPK został wprowadzony ustawą z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja Podatkowa. Celem wprowadzenia JPK jest umożliwienie przekazywania…