Tag: Informacja o warunkach zatrudnienia

Informacja o warunkach zatrudnienia

Jednym z podstawowych dokumentów potwierdzających zawarcie stosunku pracy jest umowa o pracę. Warto zaznaczyć, że dodatkowo pracownik zatrudniony w przedsiębiorstwie…