Tag: dodatki do płacy

Świadczenie pozapłacowe

Stosowanie bezgotówkowej formy wynagrodzenia stanowi w ostatnim czasie bardzo popularne rozwiązanie. Jest to prosty sposób na zmotywowanie pracowników, ograniczenie ich…

Dodatek stażowy

Od 1 stycznia 2020 dodatek za wysługę lat został wyłączony z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dodatek ten nagradza ogólny staż…