Świadczenie pozapłacowe

Stosowanie bezgotówkowej formy wynagrodzenia stanowi w ostatnim czasie bardzo popularne rozwiązanie. Jest to prosty sposób na zmotywowanie pracowników, ograniczenie ich rotacji czy zwiększenia atrakcyjności firmy w oczach pracowników i kandydatów.

Przed wprowadzeniem świadczeń pozapłacowych warto zastanowić się nad potrzebami osób zatrudnianych, nad systemami wdrożonymi w konkurencyjnych firmach oraz nad tym czy będą one stanowiły standard czy będą przydzielane jako nagroda za efektywną pracę.

Najbardziej popularne świadczenia pozapłacowe:

– dofinansowanie wypoczynku – pokrycie części kosztów wypoczynku pracownika i jego rodziny,
– karty żywieniowe do restauracji, dofinansowanie do posiłków lub całkowite pokrycie kosztów wyżywienia pracownika,
– karty multisport – karnety umożliwiające umożliwiające uczęszczanie na zajęcia sportowe w wielu lokalach jednocześnie,
– pakiety medyczne – dostęp do specjalistycznej, niepublicznej opieki medycznej,
– możliwość korzystania z samochodu/telefonu/mieszkania służbowego,
– zwrot kosztów dojazdu do pracy,
– bony, rabaty, zniżki pracownicze na zakup produktów lub skorzystanie z usług firmy,
– ubezpieczenie na życie,
– wycieczki turystyczne, wstęp do instytucji kultury,
– żłobek lub przedszkole przykorporacyjne.