Świadczenie postojowe z ZUS

W ramach tarczy antykryzysowej przewiduje się głównie świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek ZUS. W dzisiejszym artykule omówimy dla Państwa tą kwestię, ponieważ każdy przedsiębiorca powinien być tego świadomy.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać ze świadczenia postojowego?

– Kto może skorzystać z tego świadczenia?
Świadczenie to skierowane jest do:
→ osób, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą,
→ osób, które wykonują umowę cywilnoprawną.

– Na czym polega owe świadczenie?
Świadczenie to wynosi 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, a więc kształtuje się na poziomie 2080 zł. Z kolei zleceniobiorca, którego przychody z umów cywilnoprawnych nie przekraczają 50% minimalnego wynagrodzenia, otrzyma łączną sumę z tych umów. W przypadku przedsiębiorców, którzy rozliczają się w formie karty podatkowej, korzystając ze zwolnienia z VAT, kwota ta wyniesie 50% minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku.

– Co trzeba zrobić, aby otrzymać świadczenie postojowe?
W przypadku przedsiębiorstwa, które chce ubiegać się o świadczenie postojowe, musi nastąpić:
→ przestój w prowadzeniu działalności przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą, przez zleceniodawcę lub przez osobę zamawiającą, z którą zawarta była umowa cywilnoprawna,
→ spadek przychodów o 15% w stosunku miesiąc do miesiąca w przypadku osób prowadzących działalność,
→ rozpoczęcie prowadzenia działalności przed dniem 1 luty 2020 r., bądź zawarcie umowy cywilnoprawnej przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

– Gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek składa się do ZUS-u w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym zniesiony został stan epidemii. W sytuacji, kiedy sprawa dotyczy zleceniobiorców, wnioski składa się do zleceniodawcy, który w następnej kolejności składa go do ZUS wraz z kopią umowy cywilnoprawnej. Wniosek może zostać złożony osobiście, na poczcie, bądź drogą elektroniczną.

W razie pytań lub wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!