Świadczenia, które zmniejszają Twoje wynagrodzenie

Każdy pracownik, który zatrudniony jest w danym przedsiębiorstwie wie, że jednym z obowiązków jest opłacanie podatków oraz świadczeń. Obowiązek ten powstaje zarówno w przypadku właścicieli podmiotów gospodarczych prowadzących działalność, jak i pracowników zatrudnionych w firmie.

Składki nałożone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaliczki na podatek dochodowy, ubezpieczenia np. zdrowotne, chorobowe, emerytalne – to wszystko świadczenia podatkowe, którymi obciążony jest przedsiębiorca. Podczas wypłaty aż 30% całego wynagrodzenia zostaje potrącone na opłacenie kwot, które narzuciło z góry Państwo. W przypadku zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę lub innego dokumentu to do zadania pracodawcy należy uregulowanie rozliczeń.

Jak zostaje przeprowadzone to zadanie? Określone wynagrodzenie brutto zostaje pomniejszone o obliczone składki, których wysokość procentową podaje jednostka administracyjna, później od wyniku odjęta zostaje także składka zdrowotna, kwota uzyskania przychodu, zaliczka na PIT i na końcu kwota, która była wynikiem obliczeń stanowi wynagrodzenie netto. Na wysokość wynagrodzenia netto wpływać mogą także nagrody jubileuszowe, paczki świąteczne oraz podróże służbowe i inne tego typu dodatki.