Świadczenia emerytalne w 2020 roku

Od marca 2020 roku renty i emerytury wzrosną tylko o 3,24%. Spowodowane jest to przyjęciem przez rząd najniższego z możliwych wskaźników waloryzacji świadczeń.

Zmian w sposobie waloryzacji rent i emerytur domaga się między innymi NSZZ, podtrzymując wcześniejsze postulaty o uwzględnieniu połowy, a nie zaledwie jednej piątej realnego wzrostu płac. Solidarność podkreśla, że jedynie takie rozwiązanie może zagwarantować wzrost wsparcia, a system podwyżek świadczeń jest po to, aby z niego korzystać.

Według eksperta ubezpieczeniowego 13 emerytura nie ma wpływu na wysokość świadczeń w kolejnych latach i została ona wypłacona bez żadnych konsekwencji na przyszłość. Sytuacja byłaby inna, gdyby rząd zdecydował się na zwiększenie wskaźnika waloryzacji w części zależnej od wynagrodzenia.

Z kolej zasady waloryzacji określa ustawa z 17 grudnia 1998 roku, o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Na jej podstawie świadczenia emerytalne i rentowe wypłacane z systemu zarówno prawniczego, jak i rolniczego oraz służbom mundurowym są zwiększane, poczynając od 1 marca każdego roku.