Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to zdecydowanie najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Z każdym rokiem powstaje kilkadziesiąt zupełnie nowych spółek z o.o..

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to spółka kapitałowa, którą charakteryzuje jak sama jej nazwa wskazuje ograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania przez nią zaciągane.
Jest odrębnym bytem prawnym w związku z czym posiada swój własny majątek.

Co do zasady za zobowiązania zaciągane przez spółkę odpowiada sama spółka, a jej wspólnicy są z tej odpowiedzialności całkowicie zwolnieni. Nie znaczy to jednak, że działalność spółki z o.o. jest bezkarna, a jej wierzyciele nie mają szans na odzyskanie swoich należności w przypadku braku możliwości wyegzekwowania ich z jej majątku. Jeśli spółka w odpowiednim momencie nie ogłosi upadłości wówczas odpowiedzialność za wszelkie zobowiązania zostanie narzucona członków jej Zarządu, jako iż to właśnie oni prowadzą jej sprawy oraz ją reprezentują.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działa na rynku za pomocą organów. Należą do nich:
– Zarząd – zajmuje się prowadzeniem bieżących spraw spółki,
– Zgromadzenie Wspólników – organ uchwałodawczy,
– Rada Nadzorcza/ Komisja Rewizyjna – organy kontroli.