Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji to podmiot, powstający w momencie zawiązania umowy spółki w formie aktu notarialnego. Stanowi ona ułomną osobę prawną, która posiada niektóre cechy pełnoprawnej osoby prawnej.

Spółka z o.o. w organizacji może zaciągać zobowiązania, rozporządzać prawami, pozywać, być pozywaną, a także uzyskać numer NIP i REGON. Istotą jej powstania jest umożliwienie wniesienia wkładów do spółki zarówno pod postacią aportu, jak i wkładu pieniężnego.

Spółka w organizacji od spółki dojrzałej rożni się przede wszystkim firmą. W obrocie gospodarczym zawsze będzie miała dopisek „spółka z o.o. w organizacji”. Ponadto podmiot taki charakteryzuje się innymi zasadami reprezentacji oraz zasadami odpowiedzialności za zobowiązania przez siebie zaciągane.

Faza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji kończy się w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. Wówczas przechodzi w fazę dojrzałą i staje się pełnoprawną osobą prawną. Na wpisanie spółki do KRS wspólnicy mają 6 miesięcy od momentu zawarcia umowy.