Ruchomy czas pracy – co należy wiedzieć?

Każdy pracodawca w swojej firmie ma prawo do zorganizowania zatrudnionym czasu pracy. Właściciel przedsiębiorstwa może wprowadzić tak zwany ruchomy czas pracy, który polega na elastycznym ustaleniu godziny rozpoczęcia pracy. Nie należy mylić go z jednym z systemów czasu pracy, ale jako szczególny sposób rozplanowania jego godzin. Stosowany może być w różnych systemach oraz wymiarach. Ruchomy czas pracy polega na ustaleniu różnych godzin rozpoczynania czasu pracy w dniach roboczych lub przedziału czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy.

Jeżeli pracodawca planuje wprowadzić ruchomy czas pracy, to wymagane jest wprowadzenie do układu zapisu o stosowaniu ruchomego czasu pracy, zawarcia porozumienia o stosowaniu ruchomego czasu pracy z zakładową organizacją związkową lub zawarcia porozumienia z przedstawicielami pracowników wyłonionych w trybie przyjętym przez pracodawcę.

W przypadku wprowadzenia określonego trybu pracy, który w rezultacie nie odpowiada pracownikowi, to ma on pełne prawo do wystąpienia z wnioskiem o zmianę zakresu godzin. W przypadku zgody, zatrudniony może wówczas pracować w ruchomym czasie pracy, który wynika z wniosku, a nie z ustalonego grafiku.