Różnice między dochodem a przychodem

Można spotkać się z wieloma sytuacjami, gdzie określenie dochód stosowane jest na zmianę z określeniem przychód. Niestety niektórzy nie wiedzą, że pojęcia te oznaczają coś zupełnie innego.

Warto zatem umieć rozróżnić przychód od dochodu.

Przychód to łączna wartość sprzedaży towarów bądź usług netto w danym okresie rozliczeniowym, czyli inaczej uzyskana kwota pieniędzy, która nie odzwierciedla faktycznej sytuacji finansowej jednostki.

Dochód jest to wartość określająca rzeczywistą sytuację przedsiębiorstwa, ponieważ aby ją uzyskać należy odjąć od przychodu, koszty jego uzyskania. Kolokwialnie mówiąc jest to po prostu czysty zysk jednostki, uzyskany z danej sprzedaży.

Aby uzyskać dochód, należy odjąć następujące koszty uzyskania przychodu:

  • wydatki związane z prowadzoną działalnością
  • udokumentowane wydatki dotyczące działalności
  • wydatki, które zostały poniesione w celach produkcyjnych lub zabezpieczenia źródeł przychodu
  • wydatki przedsiębiorcy mające charakter osobisty

Rodzajów kosztów uzyskania przychodu jest sporo i różnią się w zależności od dziedziny oraz specyfiki branży, ale można podzielić je na dwie charakterystyczne grupy: koszty bezpośrednie oraz koszty pośrednie.