Przesunięcie terminów zaliczek na PIT 2020

Minister Finansów podjął decyzję odnośnie ponownego przedłużenia terminu przekazania zapłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, jak również zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wynagrodzeń, które zostały pobrane w marcu i kwietniu. Podjęta została również decyzja o zastosowaniu owego rozwiązania dla firm w zakresie majowych zaliczek i zryczałtowanego podatku dochodowego.

Decyzję tą uzasadniono tym, że proces odmrażania polskiej gospodarki trwa, co wiąże się z tym, że przedsiębiorcy wciąż potrzebują wsparcia. Z badań wynika, iż kumulacja płatności w czerwcu, znacznie odbiłaby się na sytuacji finansowej wielu przedsiębiorstw. Stąd pomysł o rozłożeniu płatności do końca bieżącego roku.

Zgodnie z rozwiązaniami przewidzianymi przez tarczę Antykryzysową – przesunięcie terminu płatności zaliczek na PIT-4 już miało miejsce. Wówczas płatnicy mieli możliwość przekazania kwoty zaliczek za marzec i kwiecień do 1 czerwca 2020 roku. Obecnie termin ten został ponownie wydłużony i dodatkowo objął składki pobrane od podatników w maju.

W związku z powyższym:
– zaliczki, które zostały pobrane w marcu, podlegają wpłacie do 20 sierpnia 2020 r.
– zaliczki, które zostały pobrane w kwietniu, podlegają wpłacie do 20 października 2020 r.
– zaliczki, które zostały pobrane w maju, podlegają wpłacie do 20 grudnia 2020 r.