Prowadzenie księgowości

W budowaniu sukcesu firmy niezwykle ważną rolę odgrywa księgowy. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów oferujemy profesjonalne usługi z zakresu rachunkowości.
Zapewniamy:

– prowadzenie ksiąg rachunkowych,
– prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
– prowadzenie ewidencji ryczałtowej,
– opracowywanie nowej polityki rachunkowości w firmie bądź sprawdzanie efektywności już istniejącej,
– księgowanie, ewidencjonowanie oraz archiwizację firmowych akt,
– prowadzenie rejestrów VAT,
– prowadzenie ewidencji środków trwałych,
– inwentaryzację,
– prowadzenie dokumentacji podatkowej,
– przygotowywanie sprawozdań finansowych,
– sporządzanie raportów odnośnie rachunkowości zarządczej,
– wyprowadzenie firmy z zaległości.