Prowadzenie firmy za granicą, a ZUS w Polsce

Świadczenie usług poza granicami kraju jest możliwe. Trzeba mieć jednak na to odpowiednie zaświadczenie. Zdobyć można je w terenowych jednostkach ZUS, dlatego warto udać się tam osobiście i załatwić sprawę od ręki. Nie powinno być z tym żadnych problemów, jeśli przedsiębiorca rzeczowo wyjaśni swoją sytuację. Posiadanie takiego zaświadczenia sprawia, że nie będzie trzeba opłacać składek również poza granicami kraju. Składki będą odprowadzane w Polsce. Jest to z pewnością duża wygoda dla polskich przedsiębiorców, którzy nie dokładają sobie kolejnych spraw formalnych do załatwienia.

Kraje należące do Unii Europejskiej stosują własne reguły. Według nich praca wykonywana przez właściciela firmy na terenie UE związana jest z dostosowaniem się do przepisów ustawodawczych kraju, w którym taka praca jest realizowana. Zawsze można jednak przenieść działalność prowadzoną na własny rachunek do innego kraju.

ZUS bardzo dokładnie weryfikuje też wszystkich przedsiębiorców, którzy powracają do kraju i chcą prowadzić w nim swoją działalność gospodarczą. Weryfikowane w takich przypadkach są następujące informację:

  • korzystanie z powierzchni biurowej na terenie Polski,
  • opłacanie podatków w Polsce,
  • posiadanie numeru identyfikacyjnego VAT.