Prawo pracy, prawo cywilne

Pomagamy w prowadzeniu działalności zgodnie z przepisami prawa pracy oraz prawa cywilnego.

Świadczymy usługi z zakresu:
– pomocy w opracowaniu regulaminu pracy i systemu wynagradzania pracownika,
– przygotowywania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy oraz akt związanych z zatrudnieniem,
– przygotowywanie akt niezbędnych do nawiązania stosunku pracy,
– kontrolowania zaświadczeń lekarskich,
– kontrolowania terminów przeprowadzania szkoleń z zakresu BHP,
– określania wysokości urlopu wypoczynkowego,
– przygotowywania zaświadczeń dotyczących zarobków,
– sporządzania list płac,
– prowadzenia i kompletowania dokumentacji kadrowej,
– opracowywania rocznych informacji PIT-11 i PIT-40 dotyczących przychodów,
– udostępniania Klientowi dostępu online do dokumentacji kadrowo-płacowej,
– reprezentowania Klienta przed organami kontroli ZUS, Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Pracy itd.