Pozorna umowa o pracę

Pozorna umowa o pracę, to taka która ma na celu objęcie pracownika ubezpieczeniem społecznym, a nie umożliwienie mu faktycznego wykonywania legalnej pracy.
Mamy z nią do czynienia kiedy:
– obie strony mają świadomość fikcyjności umowy,
– w momencie podpisywania jest już wiadomo, że osoba zatrudniona nie będzie wykonywała pracy, a zatrudniający nie będzie wypłacał wynagrodzenia.
Najczęściej umowa pozorna zostaje zawarta ze znajomymi lub członkami rodziny, a tuż po jej zawarciu osoba zatrudniona idzie na zwolnienie lekarskie. Najczęściej podpisuje się ją z:
– pracownikiem, który uległ wypadkowi w okresie, w którym oficjalnie nie był zatrudniony,
– z kobietami w ciąży,
– z osobami, którym brakuje stażu pracy do uzyskania prawa do emerytury.

W sytuacji, kiedy ZUS zakwestionuje umowę, przeprowadzana jest kontrola, która ma na celu zweryfikowanie czy osoba zatrudniona faktycznie wykonuje pracę.
Pozorna umowa o pracę jest nieważna, a zgłoszenie pracownika do ZUS, na jej podstawie jest niezgodne z prawem. Pracodawcy, który zdecyduje się na taki krok grozi od 6 miesięcy o 8 lat pozbawienia wolności, z kolei pracownik może zostać zobowiązany do zwrócenia wszystkich pobranych świadczeń, wraz z odsetkami.