Okres ochronny pracownika

Polskie prawo jasno mówi o tym, że okres ochronny ma zapewniać bezpieczeństwo osobom zbliżającym się do wieku emerytalnego. To zabezpieczenie pracownika przed zwolnieniem.

WAŻNA INFORMACJA!
Okres ochronny pracownika przysługuje osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę.

Na czym polega okres ochronny pracownika?
Artykuł 39. Kodeksu Pracy:
„pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku”.

Przepis nie ma zastosowania w przypadku konieczności udzielenia dyscyplinarnego zwolnienia lub gdy dana osoba uzyskała prawo do renty z tytułu niezdolności do wykonywania zadań.
W momencie, gdy dany pracownik osiągnął już wiek emerytalny nie jest objęty okresem ochronnym.

Warto jednak zwrócić uwagę na to, że zwolnienie pracownika w wieku emerytalnym musi być odpowiednio uzasadnione, aby nie zostało uznane za dyskryminację z powodu wieku.