Odprawa emerytalna – komu się należy i kiedy ją otrzyma?

Odprawa emerytalna to jednorazowe świadczenie, które przysługuje pracownikowi odchodzącemu na emeryturę. Aby jednak móc otrzymać taki przywilej wymagane jest spełnienie kilku warunków.

Odprawa emerytalna i rentowa to świadczenia jednorazowe – otrzymując je raz, nie można ich otrzymać po raz drugi.
Zakład pracy może wprowadzić w przedsiębiorstwie wewnętrzny regulamin, który da prawo do wyższej odprawy niż ustanowiona została przez prawo. Stosując się do przepisu Kodeksu Pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do świadczenia przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia.

Jakie warunki spełnić musi pracownik ubiegający się o odprawę emerytalną?

  • musi nabyć/posiadać prawo do emerytury
  • nastąpić musi zakończenie stosunku pracy
  • pracownik nie pobierał wcześniej odprawy emerytalnej

O tym jak należy wyliczyć ekwiwalent za urlop decydują przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Sposób naliczania odprawy emerytalnej zależy od tego, czy posiada on stałe czy stałe i zmienne składniki wynagrodzeń.