Odpowiedzialność pracownika – jakie rodzaje można wyróżnić?

Pracownik, który podpisuje umowę o pracę nabywa określone pewne prawa, jak i obowiązki. W pracy zatrudniony musi dołożyć wszelkich starań, aby zadania przez niego wykonywane były w sposób należyty, a na stanowisku panował ład i porządek. Jakie wyróżnia się rodzaje odpowiedzialności pracowniczej?

Nawiązanie pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem stosunku pracy wiąże się z odpowiedzialnością za warunki pracy oraz za to w jaki sposób jest ona wykonywana. Rodzaje odpowiedzialności pracowniczej:
– materialna – pracodawca powierza pracownikowi swoje mienie, aby ten mógł wykonywać obowiązki zawodowe. Wyrządzenie szkody na rzecz pracodawcy pociąga pracownika do odpowiedzialności materialnej.
– porządkowa – pracodawcy na mocy przepisów Kodeksu Pracy zapewnić powinni pracownikom ochronę dla ich zdrowia oraz życia, co przejawia się równocześnie w zagwarantowaniu bezpiecznych oraz higienicznych warunków wykonywania zadań zawodowych. Pracownik ponosi także odpowiedzialność za porządek na jego stanowisku pracy. W odpowiedni sposób zorganizowana powinna być praca – aby cechowało ją bezpieczeństwo oraz przestrzeganie zasad BHP.
– dyscyplinarna – pracownik posiada liczne obowiązki, które wynikają ze stosunku pracy. Uchybianie się im albo postępowanie niezgodnie z zasadami etyki jest naruszenie odpowiedzialności. Przy naruszeniu obowiązków uruchamiane jest postępowanie dyscyplinarne, które ma na celu wyjaśnienie danej sytuacji oraz potwierdzenie lub zaprzeczenie, że pracownik działa sprzecznie z regułami właściwymi dla danej służby lub wykonywanego zawodu.