Odmowa przyjęcia przez pracodawcę wyprowadzenia umowy o pracę

Jednym z trybów zakończenia stosunku pracy jest wypowiedzenie zawartej wcześniej umowy o pracę. O tym sposobie rozwiązania umowy mówi art. 30 §1 ust. 2 kodeksu pracy. Wypowiedzenie może zostać złożone przez dwie strony:
– pracownika
– pracodawcę

Warto jednak zaznaczyć, że pracodawca nie ma możliwości wypowiedzenia umowy pracownikowi przebywającemu na zwolnieniu lekarskim lub w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy, pracownikowi w tzw. okresie ochronnym, pracownicy w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim.

Zdarzają się sytuację, w których pracownik składa pracodawcy wypowiedzenie umowy o pracę, a pracodawca odmawia jego przyjęcia. Czy istnieje możliwość odmowy?
Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli, dla swojej ważności nie wymaga przyjęcia przez drugą stronę. W tym przypadku, jeśli pracownik wręcza wypowiedzenie umowy o pracę, a pracodawca odmawia przyjęcia tego wypowiedzenia to jest to i tak bez znaczenia – wypowiedzenie jest skuteczne.

Przepisy prawne informują o tym, że pracodawca nie musi przyjąć wypowiedzenia – ważne, że miał możliwość zapoznania się z jego treścią.