Obsługa najważniejszych spraw pracownika

Pracodawcy są zobowiązani dbać o swoich pracowników i zapewnić im jak najlepszą obsługę kadrowo- płacową. Najczęściej od tego typu zadań w większych firmach, ale nie tylko jest wyspecjalizowany pracownik lub jakaś firma zewnętrzna.

Odciążają oni pracodawcę od następujących czynności:

  1. tworzenie bazy danych i zarządzanie nią zgodnie z przepisami
  2. sporządzanie umów o pracę
  3. przygotowanie pełnej dokumentacji zgłoszeniowej pracowników do ZUS
  4. organizowanie wstępnych i okresowych badań lekarskich
  5. ustalenie uprawnień do odszkodowań, ekwiwalentów, odpraw
  6. prowadzenie spraw związanych z urlopami
  7. wystawianie świadectw pracy i innych dokumentów związanych z zakończeniem zatrudnienia
  8. kontrola umów, badań lekarskich, szkoleń BHP
  9. sporządzanie zestawień i raportów kadrowych
  10. prowadzenie sprawozdań dla GUS, w kwestii zatrudnienia

Dodatkowo obsługa kadrowo- płacowa może sporządzać umowy cywilnoprawne i umowy kontraktowe. Często oferuje pomoc podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i załatwianiu spraw pokontrolnych.