Obsługa kadrowo- płacowa związana z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych

Profesjonalne biura księgowe świadczą również nieco poszerzoną obsługę pracowników niepełnosprawnych.

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej ma obustronne korzyści. Pracownik może się rozwijać, a pracodawca może mieć refundowane koszty zatrudnienia.
Pracodawca musi zapewnić całą podstawową obsługę kadrowo- płacową jaką zapewnia każdemu pracownikowi oraz dołożyć do obsługi kilka dodatkowych kwestii.

Jakie więc różnice przy obsłudze kadrowo-płacowej wynikają z zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?:

  1. Rejestracja w PFRON – pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną musi być zarejestrowany w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Wpłaty na PFRON- właściciel firmy, jeśli zatrudnia co najmniej 6% pracowników niepełnosprawnych z ogólnej kadry, jest ZWOLNIONY tej opłaty.
  3. Sporządzanie wniosków o dofinansowania na zatrudnienie osób z dysfunkcjami- za sprawą takich wniosków koszt utrzymania pracownika niepełnosprawnego jest o wiele niższy, niż osób pełnosprawnych.
  4. Wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych.

Pracownik niepełnosprawny również jest bardzo wartościowym pracownikiem, warto więc wiedzieć jaką obsługę kadrowo- płacową w tej sytuacji prowadzić.