Obowiązek wystawiania paragonu

Od 1 maja 2019 roku przekazanie Klientowi paragonu fiskalnego jest obowiązkiem i należy to uczynić nie później niż z chwilą przyjęcia należności, bez względu na formę płatności. 

Należy pamiętać, że paragon jest podstawowym dokumentem sprzedaży i musi być wydany przez każdy podmiot zobowiązany przepisami prawa do jego wystawienia, kiedy dokonuje on sprzedaży na rzecz konsumenta. Istnieje przypadki w których jest możliwość zwolnienia z kasy fiskalnej. Zwolnienie to może występować np. ze względu na kwotę obrotów. W relacjach z osobami prywatnymi możemy bowiem w określonych przypadkach nie być wcale zobligowani do wystawienia paragonu.

Taka sytuacja będzie miała miejsce, między innymi, wówczas, gdy nasz obrót w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył 20 tysięcy złotych. Sumę tę oblicza się proporcjonalnie, czyli jeżeli rozpoczynamy działalność w połowie roku, to przysługuje nam już jedynie 10 tysięcy zwolnienia. Kiedy zanotujemy wyższe obroty, mamy dwa miesiące na zakup kasy fiskalnej i rozpoczęcie rejestrowania na niej swojej sprzedaży. Niektóre branże z mocy prawa w ogóle nie mają jednak uprawnienia do tego rodzaju ulgi i muszą wystawiać paragony od pierwszej transakcji. Trzeba dokładnie to sprawdzić przed przystąpieniem do działania.