Na co zwrócić uwagę przy wystawianiu faktur?

Najważniejszą rzeczą przy wystawieniu faktury jest to, aby robić to poprawnie, czyli zgodnie z przepisami prawa. Najważniejszymi elementami faktury są:

  • numer dokumentu oraz data sprzedaży towaru,
  • dane sprzedawcy,
  • dane nabywcy,
  • cena jednostkowa netto towaru lub usługi,
  • zbiorcza wartość sprzedaży netto,
  • kwota brutto: należność ze sprzedaży ogółem wraz z należnym podatkiem,
  • kwota podatku ogółem z podziałem na poszczególne stawki podatku. 

Kluczową kwestią jest to, aby faktury były wystawiane rzetelnie. Oznacza to, że dokument musi być zgodny ze stanem faktycznym, a zatem odzwierciedlać rzeczywistą sytuację gospodarczą. Nie można dokumentować sprzedaży, która nie miała miejsca, albo zmieniać dowolnie wartości na fakturze. Grożą za to surowe konsekwencje, ponieważ zarzut nierzetelnego wystawiania faktur jest uznawany za poważny.