Na co zwrócić uwagę podczas przejścia z ryczałtu na zasady ogólne?

Wybór formy opodatkowania nie jest sprawą jednorazową na cały okres prowadzenia działalności, gdyż istnieje możliwość zmienienia zasad rozliczenia w zależności od wykonywanej działalności i tego jaką branżę wykonujemy.

Jeżeli mamy zamiar przejść z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne to najlepiej dokonać tego w nowym roku podatkowym zgłaszając tą zmianę w urzędzie miasta lub gminy do 20 stycznia. Można również dokonać danej zmiany drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego. Przedsiębiorca może także wysłać list polecony z oświadczeniem na piśmie o zmianę sposobu rozliczenia do Naczelnika Urzędu Skarbowego – należy pamiętać, aby zachować kopię tego oświadczenia z potwierdzeniem nadania.

Przechodząc z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne z początkiem nowego roku, przedsiębiorca zyskuje możliwość rozliczenia się za poprzedni rok na druku PIT 28 podsumowując i kończąc rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

W sytuacji przejścia z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku rozrachunkowego jego sposób rozliczenia nieco się komplikuje. Po pierwsze opodatkowuje się ryczałtem te transakcje do których doszło przed zmianą. Po drugie dla rozliczenia na zasadach ogólnych należy założyć podatkową księgę przychodów i rozchodów i w niej opodatkowuje się wszystkie pozostałe przychody zachodzące już po zmianie formy opodatkowania.