Lista Płac

LP stanowi dokument księgowy potwierdzający naliczenie wynagrodzeń dla pracowników obejmujący wszystkie składki płacone przez pracodawcę oraz pracownika.

Dokument może być podstawą rozchodu kasowego.

Większość przedsiębiorców decyduje się na sporządzenie listy płac w swojej firmie mimo braku obowiązku prawnego. Dlaczego? Pozwala prawidłowo wypełnić deklaracje podatkowe oraz dokumenty ubezpieczeniowe, a także służy poprawnemu zaksięgowaniu płac.

Lista płac sporządzana jest dla wszystkich pracowników. Posiada stałe elementy:
– nazwę pracodawcy,
– numery stron,
– oznaczenie lub nazwę listy płac,
– miesiąc, którego dotyczy,
– datę sporządzenia,
– podpisy osoby sporządzającej i akceptującej.

Pracodawca ustala częstotliwość sporządzania tego dokumentu.

Warto wspomnieć o tym, że istnieje możliwość elektronicznej ewidencji wynagrodzeń. Warunki:
– możliwość odtworzenia LP na papierze,
– obowiązek zabezpieczenia w celu zachowania zasady poufności wynagrodzeń.