Likwidacja spółki w przypadku zatrudnionych pracowników

Obecna sytuacja w kraju zmusza niektórych przedsiębiorców do przeprowadzenia procedury likwidacji spółki. Wielu przedsiębiorców zastanawia się czy mogą zlikwidować spółkę jeżeli ich podmiot zatrudnia pracowników. Jak wygląda sytuacja od strony prawnej?

Fakt zatrudnienia pracowników może znacząco wydłużyć procedurę likwidacji spółki. Jednak należy zaznaczyć, że istnieje możliwość likwidacji spółki w przypadku zatrudnionych pracowników.

Wiele przepisów zostało uregulowanych po nowelizacji ustawy o COVID-19.

Prawa właściciela spółki w przypadku likwidacji spółki w kontekście zatrudnionych pracowników:
– wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi zatrudnionemu na czas nieokreślony/określony,
– wypowiedzenie umowy o pracę w czasie trwania urlopu pracownika,
– wypowiedzenie umowy o pracę w okresie od dnia złożenia przez pracownika wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia zakończenia tego urlopu,
– rozwiązanie umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego,
– wypowiedzenie umowy o pracę kobiecie w ciąży lub w czasie trwania urlopu macierzyńskiego,
– wypowiedzenie umowy pracownikowi, któremu brakuje mniej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego.

Pracodawca po wypowiedzeniu umowy o pracę zobowiązany jest do dostarczenia pracownikowi odpowiednich dokumentów, wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz wyrejestrowania z ZUS.