Leasing samochodu osobowego. Wady i zalety.

Nie każdego przedsiębiorcę stać na zakup środka trwałego za gotówkę, dlatego bardzo pomocny jest leasing. Podpisując z leasingodawcą umowę cywilno-prawną przedsiębiorca otrzymuje w użytkowanie środek trwały np. samochód osobowy w zamian za comiesięczne opłaty opłaty z tytułu rat leasingowych.

Głównymi zaletami leasingu są:

  • korzyści podatkowe,
  • korzyści bilansowe,
  • poprawa sprawozdań finansowych – możliwość odliczania rat leasingowych dla potrzeb podatku dochodowego wpływa na poprawę sprawozdań finansowych,
  • łatwiejsze zarządzanie środkami trwałymi, umowa leasingu zawarta na czas określony pozwala na dokładne określenie założeń gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie ważne przy ustaleniu długoterminowych budżetów.
  • uwolnienie zamrożonych środków, leasing zwrotny umożliwia uwolnienie środków zamrożonych w zakupionym sprzęcie, co bardzo korzystnie wpływa na przepływy pieniężne w firmie.

Wady:

  • leasing jest znacznie droższy od kredytu,
  • naruszenie umowy (opóźnienie w zapłacie kolejnych rat) pociąga bardzo surowe konsekwencje, na czele z prawem leasingodawcy do rozwiązania umowy,
  • nawet w przypadku utraty przedmiotu leasingu usługobiorca ma obowiązek zapłaty kolejnych rat,
  • umowa leasingu zawsze zawarta jest na czas oznaczony,
  • przedmiotem leasingu nie mogą być prawa.